« Go back   Print

Varend Verkeersleider

Rijkswaterstaat | Nieuwegein en Schellingwoude | MBO | Fulltime | Closes 2018-01-23

Als verkeersleider zorg je vanaf je vaartuig voor een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieubewuste afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Varend verkeersleider

Functieomschrijving
3.460 kilometer kanalen en rivieren, 3.544 kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors, 93 sluiscomplexen en 328 bruggen; het hoofdvaarwegennet van Nederland is imposant. Als verkeersleider zorg je vanaf je vaartuig voor een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieubewuste afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Waar je dat doet? In de regio Utrecht, de provincie Noord-Holland en omstreken.

Je ziet toe op naleving van de aan het scheepvaartverkeer gestelde randvoorwaarden en milieuwetgeving en je voert toezichts- en handhavingstaken uit. Inspecties, vergunningcontrole, handhavingsacties, schouwen; het zijn allemaal zaken waarmee jij je bezighoudt. Is er sprake van een overtreding? Dan handel je als toezichthouder of buitengewoon opsporingsambtenaar. Je maakt hierbij boeterapporten en processen-verbaal op. Binnen je werkgebied zorg je mede voor de afhandeling van incidenten en schadevaringen. Je signaleert onregelmatigheden, onderneemt actie en treedt regelend op bij incidenten en calamiteiten.

Dankzij jou is relevante informatie over acties, getroffen maatregelen en aangetroffen (onveilige) situaties goed vastgelegd. Je hebt vaarwegmeubilair goed in het vizier en geeft tijdig verlegging van de drijvende markering door. Signaleer je tekortkomingen in de keten? Dan stel je verbeteringen voor aan je teamleider. Zo vergroot je onze klantwaarde. Ook adviseer je over nautische vraagstukken en geef je antwoord op vragen rondom vergunningverlening.

Je treedt op als coach voor andere mobiel verkeersleiders en vervangt indien nodig de gezagvoerder of de assistent-gezagvoerder van je vaartuig. Aan boord werk je nauw samen met een of twee collega’s. Ook heb je contact met de Centrale Meldpost en de regionale verkeerspost van Rijkswaterstaat en met vaarweggebruikers. Je wisselt informatie uit met in- en externe betrokkenen. Ook in afwijkende en incidentsituaties houd je het hoofd koel en stel je de verkeerssituatie veilig. Je begeleidt en coacht je collega’s zodat ze nog beter worden in hun werk. Zo draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de verbetering van de dienstverlening van Rijkswaterstaat.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo-diploma in een relevante richting, het schippersdiploma AB/RKM en ten minste vier jaar vaarervaring.
 • Je hebt diploma’s Nautop 1, 2 en 3 of de voor deze functie benodigde modules uit de nautische leerlijnen of vergelijkbaar afgerond.
 • Je hebt het marifooncertificaat of marcom B, mag optreden als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en bent in het bezit van Radarpatent en rijbewijs B.
 • Je hebt waar nodig praktijkopleidingen in verkeersmanagement afgerond.
 • Je hebt kennis van het beheersgebied en de bijbehorende procedures en communicatiemiddelen.
 • Je bent thuis in de gerelateerde scheepvaart- en milieuwet- en regelgeving en hebt een relevant relatienetwerk.
 • Je kunt je mondeling goed uitdrukken.
 • Je kunt goed anticiperen en omgaan conflictsituaties, en je bent flexibel, besluitvaardig en stressbestendig.
 • Je bent resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 7
Minimum salaris € 2.149,- bruto per maand
Maximum salaris € 2.801,- bruto per maand
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband vaste aanstelling
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Standplaats
Nieuwegein en Schellingwoude

Rijkswaterstaat, Verkeer- en Watermanagement
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Verkeer- en Watermanagement
Namens Rijkswaterstaat zorgt Verkeer- en Watermanagement (VWM) ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze wegen en vaarwegen. Dankzij onze 1.200 medewerkers in het veld zijn we 24 uur per dag aanwezig door het hele land. 450 medewerkers op kantoor ondersteunen het dagelijkse werk; zij dragen onder andere bij aan regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject.

Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en
- crisismanagement. We voeren deze kerntaken uit met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. We werken daarom nauw samen met relevante regionale partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren.

Bij VWM werken onder andere weginspecteurs, verkeersleiders, operators, sluismeesters, verkeerskundigen en adviseurs. Onze werkzaamheden zijn complex en continu aan verandering onderhevig. Deze complexiteit en dynamiek zal in de toekomst door gebruik van data- en informatiebronnen verder toenemen. Dit schrikt onze huidige en toekomstige medewerkers niet af; zij floreren onder deze druk en krijgen er juist energie van. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en innovatief handelen kenmerken ons.

Afdeling Operationeel Scheepvaartverkeer en Watermanagement
De afdeling Operationeel Scheepvaartverkeer en Watermanagement is 24/7 verantwoordelijk voor betrouwbaar, duurzaam en efficiënt watermanagement, vlot en veilig verkeer over de rijksvaarwegen en heldere berichtgeving over de watersituatie. We handelen incidenten zo goed en zo snel mogelijk af en waarschuwen betrokken instanties over dreigingen voor overstromingen, milieu-incidenten en watertekorten.

Solliciteer via de ''Solliciteer'' button.

Bijzonderheden

 • Voldoe je niet aan alle gestelde functie-eisen, maar ben je wel in staat en bereid om binnen een jaar aan deze eisen te voldoen? Dan nodigen we je van harte uit toch te sollicteren.
 • Je werkt in roosterdienst en ook buiten kantoortijden.
 • Bereikbaarheidsdiensten, zoals piketdiensten, zijn onderdeel van deze functie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een screening of veiligheidsonderzoek is onderdeel van de selectieprocedure.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Deze functie valt binnen het Functiegebouw Rijk in de functiefamilie Uitvoering in de functiegroep Medewerker Operationeel Verkeersmanagement.
 • Nog niet geplaatste medewerkers en medewerkers op een tijdelijke functie voor wie deze vacature passend is, hebben voorrang op medewerkers die al op een toekomstvaste functie zijn geplaatst.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met het klantencontactcentrum, via 088 – 797 07 88.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Brenda Polman, teamleider Operationeel Scheepvaartverkeer en Watermanagement, via 06 – 10 48 79 67.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Parttime, Amsterdam, Maritiem medewerkerApply for job

Share this job